Kerkdiensten:

Elke zondagmorgen om 10.00 uur in het gebouw "Jeugdheim achter de Erke",

burgemeester Henssingel 4
6301 DG Valkenburg aan de Geul
Telefoon: 043-601 39 75 (alleen zondagmorgen)

Wij geven u vrijblijvend informatie via ons telefoonnummer:
Logo EBG Valkenburg
Waar kunt u ons bereiken?
06-54376634
Adreslokatie
Psalm 96 vers 1,2 en 3

Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde.
Zing voor de HEER, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden.