Intussen is het gebouw geheel gerenoveerd met veel persoonlijke inzet van vrijwilligers en professionals. Het is prachtig geworden! Ook vanuit de EBG is veel werk verzet. Van het totaal van giften, die we mochten ontvangen (ca. € 6.000,-) is nog ca. € 500,- in reserve gehouden voor eventualiteiten. Met het overige geld zijn particulieren geholpen, onze eigen gemeente, een Evangelische gemeente in Luik(B) en in Eupen (B).

Tot aan de zwarte band op de muur heeft het water gestaan!